O společnosti

Představení společnosti

Společnost AGROMASS, a.s., byla založena 1.července 2010 za účelem centrálního obchodu s peletami EKOVER produkovaných v rámci skupiny AGROFERT. Vznikla jako společný podnik s fyzickými osobami Ing. L. Vernerem a Ing. J. Marešovou, majiteli společnosti EKOVER, družstvo.

Založení společnosti AGROMASS, a.s., bylo logickým vyvrcholením dlouholetých aktivit v oblasti zpracování a využívání obnovitelných zdrojů energie, zvláště pak agrofytomasy v rámci společností patřících do koncernu AGROFERT. Společnost AGROMASS, a.s., svým vznikem zastřešuje veškeré aktivity týkající se obchodu s fytomasou resp. s těmito produkty. Mimo to se společnost zabývá dalšími možnostmi rozvoje koncernu AGROFERT v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Vedení společnosti

  • Ing. Martin Kubů, předseda představenstva
  • Ing. Jiří Mašek, místopředseda představenstva
  • Ing. Renata Hašková, člen představenstva